Monacké knieža Albert II. si na Univerzite Komenského v Bratislave prevzal čestný doktorát

14.10.2019 (Webnoviny.sk) – Monacké knieža Albert II. si v pondelok prevzal čestný titul „doctor honoris causa“ na Univerzite Komenského v Bratislave (UK). Ako agentúru SITA informovala jej hovorkyňa Lenka Miller, titul si zaslúžil za aktivity v oblasti ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva a pri odstraňovaní následkov klimatických zmien.

Ľudia sa nemôžu správať ako páni prírody

Prispieť mal tiež k ochrane ľudského zdravia, boju proti hladu, násiliu páchanému na ženách a deťoch, ako aj k podpore športových aktivít. Doktorát Albertovi II. udelili na návrh Prírodovedeckej fakulty UK, s ktorej vedcami knieža spolupracuje.

Knieža Albert II. pri tejto príležitosti povedal, že ľudia sa viac nemôžu správať ako páni a vlastníci prírody. Environmentálne výzvy si podľa neho začínajú čoraz viac uvedomovať aj politici.

„Zmenilo sa chápanie sveta. Už neplatí, že ľudstvo je zraniteľné a príroda nás ohrozuje, ako sme si mysleli tisícky rokov. Dnes je ľudstvo tou deštrukčnou silou a príroda musí byť chránená. Chránená každým z nás prostredníctvom nášho konania,“ povedal Albert II. Dodal, že ešte stále máme moc konať. „Nepremárnime túto príležitosť teraz, keď máme vedomosti v našich rukách,“ prízvukoval.

Nadácia Alberta II.

Suverénne knieža Monackého kniežatstva Albert II., vlastným menom Albert Alexandre Louis Pierre Grimaldi, založil v roku 2006 Nadáciu Alberta II., ktorej primárnym poslaním je podpora vedy a vzdelávania v oblasti ochrany životného prostredia. Na podporu projektov použili viac ako 55 miliónov eur.

Ich prioritnými témami sú klimatická zmena, odlesňovanie, pokles biodiverzity, ochrana ohrozených druhov, alternatívnych zdrojov energie či okysľovanie svetového oceánu. V posledných rokoch sa nadácia zaoberá aj ekosystémovými službami, ochranou opeľovačov, najmä včiel.

Vyústením spoločných aktivít Prírodovedeckej fakulty UK (PriF UK) a Monackého kniežatstva bolo v roku 2019 podpísanie memoranda o vzájomnej spolupráci smerujúcej k ochrane životného prostredia.

Projekty umelo inteligentných RMI

Albert II. podporuje projekty umelo inteligentných RMI (remote identification system) modulov pre poloautomatizované vyhľadávanie nepôvodných karanténnych druhov s inváznym potenciálom v európskom kontexte.

„Spolupráca s nadáciou rozširuje možnosti moderných nástrojov na ochranu životného prostredia, osobitne na poli biologických invázií, v celoeurópskom priestore,“ priblížil dekan PriF UK Peter Fedor.

Podľa rektora UK Mareka Števčeka, mnohé politické špičky dnes brzdia environmentálne aktivity napriek volaniu odbornej verejnosti.

„Akademické prostredie sa čoraz intenzívnejšie prikláňa k verejnej podpore racionálneho využívania prírodných zdrojov, dlhodobej a striedmej udržateľnosti spoločenského rozvoja, ktorá nie je na úkor budúcich generácií. V tejto súvislosti je diplomatická, finančná i odborná činnosť Alberta II. v snahe zmierniť dopady klimatickej zmeny na ľudskú spoločnosť chvályhodná a nasledovaniahodná,“ vyzdvihol Števček.

 

Zdroj: Webnoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.