Slováci najčastejšie čerpajú informácie o pandémii z televízie, konkurenciou sú však sociálne siete

3.4.2021 (Webnoviny.sk) – Slováci najčastejšie čerpajú svoje informácie o pandémii, opatreniach a vakcínach z tradičného mainstreamového televízneho vysielania, pričom možnosť veľmi často označilo 23,1 percenta opýtaných. Vyplýva z prieskumu verejnej mienky, ktorý pre agentúru SITA uskutočnila agentúra Nielsen Admosphere od 19. do 28. marca na vzorke 503 respondentov.

Prieskum robili technikou jednotného online dotazníka metódou CAWI, respondenti boli vybraní zo Slovenského národného panelu a boli starší ako 15 rokov. Opýtaní pri jednotlivých kategóriách médií hodnotili na škále od 1 po 5 ako často z nich čerpajú svoje informácie. Jednotka pritom znamenala, že informácie z tohto zdroja vôbec nečerpajú a päťka, že z neho čerpajú veľmi často.

Informácie z televízie čerpali hlavne ženy

Tradičné mainstreamové televízne vysielanie od respondentov dostalo výslednú priemernú známku 3,08. Častejšie z neho svoje informácie čerpali ženy ako muži. Televízne vysielanie vo viacerých vekových kategóriách predbehlo iné typy médií. Uprednostňovali ich najmä ľudia nad 35, 45 aj 55 rokov. Často z neho čerpali aj ľudia s vysokoškolským vzdelaním.

Viac o téme: Koronavírus

Číslo päť totiž v tejto skupine označilo 26,4 percenta respondentov. Oproti ľuďom iba so základným vzdelaním ich bolo zhruba o tri percentuálne body viac a oproti ľuďom iba so stredoškolským vzdelaním o viac ako päť percentuálnych bodov.

Sociálne siete vyhľadávajú mladí

Konkurenciou televíznemu vysielaniu sú sociálne siete, ktoré dostali priemernú známku 2,97 a tradičné mainstreamové spravodajské portály so známkou 2,86. Zo sociálnych sieti častejšie čerpali ženy ako muži, no pri spravodajských portáloch pohlavie nemalo vplyv na priemernú známku. Sociálne siete sú zdrojom informácii najmä pre skupinu 15- až 24-ročných ľudí.

V tejto skupine ako zdroj informácií prekonali dokonca aj televízne vysielanie a spravodajské portály. Rovnako populárne sú aj pre vekovú skupinu 25 – 34 rokov. Vo vekovej skupine nad 55 rokov však sociálne siete prekonali spravodajské portály. Vysokoškolskí vzdelaní ľudia viac uprednostňujú mainstreamové spravodajské stránky ako ľudia so základným vzdelaním. Naopak je to však pri sociálnych sieťach.

Rozhlas počúvajú hlavne ľudia nad 35 rokov

Priemernú známku 2,5 získalo tradičné mainstreamové rozhlasové vysielanie. Informácie z neho nečerpá 32,2 percenta opýtaných a často z neho čerpá 11 percent. Ľudia, ktorí ho často využívajú mali nad 35 rokov a majú titul z vysokej školy.

Za rozhlasovým vysielaním nasledovali alternatívne média, ktoré od respondentov dostali priemernú známku 2,37. Viac z nich čerpajú ľudia so základným vzdelaním ako tí s vysokoškolským titulom. Alternatívne média v prieskume prekonali tradičné mainstreamové tlačené médiá, ktoré mali priemernú známku 2,14. Iné zdroje informácií dostali priemernú známku 2,03.

 

Zdroj: Webnoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.